dimarts, 13 de maig de 2008

Hazard Records (Barcelona): pioners de la Música Lliure


És motiu d'un cert orgull local poder presentar avui a l'Ampli la discogràfica Hazard Records una iniciativa que es va avançar bastants anys al seu temps.
Molt millor que qualsevol introducció nostra, parla el seu manifest de 1999:

..................... MANIFEST
El cert és que:

1º) La propietat intel·lectual, a més de ser un robatori (com qualsevol propietat, ja ho deia Proudhon), també és una ABUS, un VERGONYA i una eina de CENSURA.

2º) Les entitats recaptatòries dels drets d'autor, d'afiliació obligatòria (a Espanya, la SGAE), no defensen pas els drets del creador sino els dels propietaris de l'obra (o potser d'altres interessos més obscurs). Aquestes entitats són una ESTAFA.

3º) Els discs són massa cars. El seu preu és un ESCANDOL, sense cap mena de relació amb el seu cost real.

És per això que engeguem el segell HAZARD RECORDS amb les següents condicions:

A) HAZARD RECORDS editarà discs en CD-R (compatible amb tots els reproductors de CD). En fer-los sobre comanda, eliminem els costos fixos. Això permet realitzar tirades curtes sense encarir els discs. És una forma de treball molt semblant a la dels segells de cassettes dels anys 80.
B) Els discs de HAZARD RECORDS seràn BARATS. De moment, mirarem de mantenir un preu de, com a molt, 6 €.
C) Els discs de HAZARD RECORDS volen ser de DOMINI PÚBLIC, és a dir, lliures de COPYRIGHT. Això val en tots dos sentits: ni ens preocupa la hipotètica procedència legal del contingut dels nostres discs ni posarem mai en questió la seva futura utilització en en altres contextos (agraïrem, això sí, ser citats). Avisem però que, pel mateix motiu que no ens preocupa la legalitat dels nostres discs, no podem respondre per les terceres persones que creguin tenir drets sobre les idees contigudes en ells, ni pels jutges que hagin de decidir sobre el particular.
D) Per tot això, assumim que els circuits habituals de distribució seràn refractaris als nostres discs. Ara per ara hom pot demanar-los per correu o e-mail. També els farem accesibles gratuitamente a internet, en format MP3.

Barcelona, 1999


Amb internet, Hazard ha pasat de discogràfica a netlabel i tota la seva música es pot descarregar gratuitament i integra des de la web a través de Internet Archive , organització que properament serà objecte d'un anàlisi en aquest bloc.

El seu catàleg d'artistes és, al nostre entendre, una bona mostra dels artistes d'avantguarda de Barcelona i conté destacats noms d'aquesta escena tals com: Alfredo Costa Monteiro, Anki Toner, Albert Giménez, Oriol Perucho o Victor Nubla entre molts altres.

Un espai especialment recomanat per l'Ampli tant pel seu valor històric com per la qualitat dels seus continguts i per tractar-se de músics del nostre àmbit.

Us presentem una selecció de cinc temes. Music for free minds..

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...