dimarts, 14 d’abril de 2009

One year of love: un any de pràctica blogger


"- Què va fer que vostè aconseguís el seu extraordinari estil?
-Tocar durant molts anys a clubs baratos per una dotzena de persones i no pensar que estava equivocat”


El trompetista
Erik Truffaz a un periodista del canal Mezzo (19/1/09)El 6 de febrer del 2008, fa poc més d’un any, es publicava el primer post del bloc AMPLI, amb aquest manifest. Un any després, i amb més de 32.000 visites en un any -un mitjana de 90 visites diàries- els membres fundadors del grup Ampli volem compartir amb vosaltres algunes consideracions sobre l’experiència d’aquest any. Les agrupem en set punts:

1) ELS PROPÒSITS DE L'AMPLI

El bloc naixia amb la voluntat de ser un espai de cooperació dels bibliotecaris musicals principalment de la xarxa, però també obert a altres límits tan geogràfics, institucionals o professionals. Aquest grup de musictecaris s’havia format amb dos objectius clars:


Objectiu 1. Crear un espai web per compartir recursos relacionats amb la música i les biblioteques.

La idea era disposar d’un espai cooperatiu on compartir:

· Selecció i difusió de Música –digital- Lliure dels nostres músics
· Discografies selectives sobre temes/èpoques/artistes/corrents
· Recomanacions de novetats discogràfiques, de webs, blocs, myspaces d'artistes locals -o no- i vídeos
· Articles sobre música i biblioteca (originals o traduccions)
· Enquestes i entrevistes als companys per recollir iniciatives, crítiques, propostes...
· Continguts més específics i/o personals sobre la vida professional musictecària (reflexions professionals i/o melòmanes)
· Blocs de biblioteques i/o de companys musictecaris, reunits amb enllaços
· Fluxos RSS de notícies sobre música i actualitat musical a les biblioteques
· Propostes d'escolta musical setmanals o mensuals: playlists, audicions comentades
· Convocatòries per trobades o debats de bibliotecaris musicals, actes de les trobades
· Organització o difusió de conferències, cursets, cursos
· Recomanacions i ressenyes de concerts i/o actes musicals

A falta d’un espai institucional que ho permetés, el grup va decidir llençar-se al món blogger, a l'actual adreça: http://www.musictecaris.org/
Objectiu 2. Treballar per la projecció de les àrees musicals de les biblioteques públiques i de la figura del musictecari.

Un dels seus primers passos va ser usar el neologisme musictecari per designar al bibliotecari musical. D’aquesta manera es donava un pas simbòlic important per identificar i potenciar aquesta figura clau de les àrees musicals i del món del consum musical en general.

A més, el grup pretenia recollir propostes innovadores d’organització de les àrees musicals, recollir bones pràctiques i treballar per la projecció mediàtica de les àrees musicals (diaris, revistes, ràdio, tv...). Trobareu un excel·lent resum aquí.

El grup ha condensat al bloc el recull d’aquestes experiències. Fruit del treball de recopilació s’han realitzat i compartit propostes innovadores com el projecte de remodelació de l’àrea musical de la biblioteca Vapor Vell que podeu veure al final d’aquesta presentació.
També ha explicat la seva feina a programes de ràdio, i a activistes culturals de diversa índole.2) EL BLOC: POSSIBILITATS DE L'EINA

El format de bloc s’ha estès per tota la xarxa afavorint la creació d’espais d’informació específica i actualitzada amb la possible participació dels lectors. És una eina senzilla aparentment, però que -a diferència d’una web- no té una estructura de continguts sempre evident. El format convida a consultar-lo com un diari temàtic. Després d’un any treballant-hi intensament hem detectat algunes possibilitats i limitacions de l’eina.

Possibilitats:

- És fàcilment manegable, amb uns mínims rudiments tothom pot ser un blogger. Una feliç conseqüència de les eines incontrolades de la xarxa.
- Malgrat que no disposa d’un sistema d’estructuració estàndard, un bloc resulta estructurable utilitzant un altre bloc com a pont.
- Els seus continguts són indexables pels propis creadors del bloc. No permet l’aparició de folksonomies però no és una eina que haguem trobat imprescindible per l’objectiu del bloc.
- Permet insertar players, widgets
- Es pot oferir actualització –sindicació- mitjançant RSS
- Permet la cerca dintre del propi bloc
- Permet crear un frame pràctic: es pot inserir informacions paral·leles d’utilitat (els índexs, les categories, els blocs relacionats, els índex de consulta, dades sobre l’origen de les connexions recents...)

Limitacions:

- No hi ha dipòsit propi dels blocs (podcast, doc...). Es depèn de players i dipòsits externs, l'estabilitat dels quals no es pot garantir. L’actualització, per tant, no és molt fàcil ni assegurable.
- El recull estadístic no és molt profund. Tenim algunes dades flagrants generals (número de visites), però no es disposa de les dades de consulta sobre cada post
- No es disposa d’un servei d’alerta de nous comentaris, de manera que cal anar revisant tots els posts antics a la cerca de novetats. Per fer-ho cal activar la opció de moderar els missatges.


- No hi ha opció per seguir els posts d'un blogger en concret (per exemple, seguir tots els de Miss Danger, o de Fonti...).
- Cal conèixer html perquè el resultat sigui agraït. Si no, els errors resulten incomprensibles i la presentació poc acurada.
- Lentitud exasperant o bloqueig en el cas d’inserir molts widgets creant un nou post.
3) EL CONTINGUT

S’han publicat 244 posts en un any. Una mitjana de 2 posts cada 3 dies. Si es descompten dies festius i èpoques vacacionals aquest ritme de publicació resulta especialment viu, l’esforç propi de l’inici d’un projecte molt estimulant.

El contingut es podia recuperar gràcies als seus índexs però amb l’acumulació de posts i de dies no era fàcil veure (com a la taxonomia corporativa d’una web) quines eren les categories que vertebraven el treball del bloc. Per això, es van establir categories utilitzant un truc blogger: crear un bloc paral·lel que indexa el bloc principal. Això ha estructurat l’ingent contingut del bloc en 10 categories clares, que expliquen millor que res l’abast de l’espai cooperatiu que l’AMPLI representa. Són:


Assaig i reflexió professional
Congressos i Institucions
Cursos i presentacions musictecàries
Difusió musical a Biblioteques
Formació musical
La Discoteca d'Ampli
Monografies i Reportatges
Recursos musictecaris
Sèries temàtiques
Sobre el Col·lectiu AMPLI

De totes aquestes categories ens agradaria ressaltar algunes publicacions d’especial interès:

- S’han recopilat, traduït i publicat nombroses reflexions professionals sobre l’estat de la música i les àrees musicals de les biblioteques. Aquí!

- S’han iniciat sèries que es poden explotar fàcilment com a centres d’interès de les biblioteques públiques d’arreu. Entre elles destaquem: Plàstica Musical ,
La música de les ciutats (Nàpols, Lisboa, Canadà...), Això no és música!, La Discoteca d'Ampli (més de 30 entrades!)

- S’han recopilat més de 25 experiències de difusió musical a les biblioteques
- S’han descrit fins a 40 recursos musictecaris
- S’han realitzat entrevistes properes a músics locals

4) LA RESPOSTA

Bona part de les 32.000 consultes que ha registrat el bloc en aquest primer any de vida provenen de Google, i la seva potent indexació dels continguts del bloc.

Però s’han fet molts esforços de difusió dintre del col·lectiu professional de bibliotecaris, a qui va principalment dirigit aquest espai. S’ha fet arribar un resum mensual a la llista del BibCat, i s’ha publicitat el bloc altres fòrums professionals.

A més, repetidament s’han fet crides per incentivar la col·laboració musictecària. Aquestes crides han estat virtuals (post a post, mail a mail) o presencials, en les presentacions que ha realitzat el col·lectiu. Com s’ha detallat al punt 1, un dels principals objectius del bloc és la cooperació: la insistència en la cerca de complicitat i col·laboració musictecària ha estat, i és, prioritària.

El resultat d’aquest treball ha estat:

- Un relatiu silenci dels professionals de les biblioteques. El col·lectiu és nombrós i, percentualment, el número de col·laboracions ha estat escàs.
- S’ha trobat un còmplice ressò als blocs/mirall de col·legues professionals francesos.
- S’han descobert musictecaris arrauxats com la
Marta, de Banyoles, que demostra que l’empenta pot generar una eina senzilla (com el mateix bloc de la mediateca de Banyoles) que provoca sinèrgies fèrtils per tothom, i com la Mont de la Biblioteca Fort Pienc. Zenks!
- S’ha obtingut la col·laboració puntual de companys
Francesc Candel, Xavier Benguerel... la xarxa musictecària en lenta expansió.
- S’han registrat alguns comentaris extra, de gent que ha consultat el bloc i ha generat un espai d’opinió dinàmic.


5) PROJECCIÓ I COL·LABORACIONS DEL COL·LECTIU

5.1) La biblio/discografia musical bàsica, eina i realitat

El grup ha participat en la realització d’aquesta eina per a les biblioteques públiques. El treball ha estat laboriós i apassionat.

Creiem que el contingut final podrà ser útil per les biblioteques. Lamentem profundament, però, que l’edició tingui un error fonamental: els índexs són incorrectes i impossibiliten la cerca d'informació. Confiem que es faci una edició corregida.

Mentrestant, es pot temptejar el seu contingut aquí.


5.2 ) Sobre la projecció del col·lectiu en l’àmbit formatiu

En relació a la projecció/formació musictecària en que ha col·laborat l'Ampli, destaquem:

- la presència a l’Escola d’Hivern, on es va fer la presentació que trobareu aquí. I que va tenir repercussió en la seva publicació a l’ACIM.
- el curs de música digital que va ser presentat arreu de Catalunya
- el curs de selecció de música a una biblioteca pública
- La participació a fòrums musicals
6) TWITTER FORM

Seguint l’estil concís del
twitter
, els musictecaris us ofereixen la seva pinzellada d’un any hardcore.

Gambita:

El petit Ampli ha fet un anyet. D'aquí a ben poc deixarà de menjar papilles i començarem a donar-li bistecs. Trossejadets, és clar. Post favorit: Ismael Kamawiwo'ole.


Magnum:

Un any de descoberta musictecaria i musical en tots els sentits: cada post, cada conversa, cada projecte nou, cada idea... 1.000 o 1.000.000 de portes plenes de música que s'obren o es poden obrir darrera de les quals en trobes unes altres 1.000...


Miss Danger:

Any iniciàtic, musictecàriament parlant. 365 dies d’aprenentatge, intercanvi, treball cooperatiu i desenvolupament musicofílic. Col·lectivització d’idees i coneixements. I’m Satisfied.


Fonti:

Utopia, utopia sempre, si no hi ha utopia res no canvia. From summer of love to one year of love, pas a pas, poc a poc camí de l'utopia. Post favorit: tots, un per un, un post és un pas.


Director Wilkins:

Any de fecundació i captures musictecàries, de projecció i silencis professionals. Corrent alterna i continua. Inoblidable i amb ganes de més. Post favorit: Els deutes del rei.
7) APERTURES PER UN SEGON ANY

Arribem a l'últim punt d'aquesta reflexió i de la vostra admirable paciència. Ho fem apuntant algunes apertures bloggeres que ens proposem per aquest segon any d'empenta musictecària:

- Estudi de la plataforma web idònia, la vida més enllà del Blogspot
- Estudi de la possibilitat de disposar d’un dipòsit legal pels documents
- Treballar la formació tècnica i temàtica dels musictecaris
- Conèixer experiències musictecàries forànies
- Realitzar un catàleg de serveis musicals per a les biblioteques públiques
- Continuar la captura i complicitat de més col·legues musictecaris

Leidis, llentelmen, gràcies per la vostra atenció al llarg d'aquest any. És l'hora del just agraïment:
One year of love is better than a lifetime alone!


8 comentaris:

Marta ha dit...

Marta:

No estic sola!!!

brotcath ha dit...

Happy birthday ampli !!! you're doing a wonderful job there... c'est du travail, ça !!!

amitiés de Bretagne
toodooloo from Brittany !!!!

Catherine

Director Wilkins ha dit...

Merci, Catherine

tu est tres aimable avec nous. On est hereux de pouvoir partagé notre passion musicale avec tout le monde!

mediamus ha dit...

Joyeux anniversaire et longue vie. Bravo à tous. Forza et viva AMPLI !
Nicolas

Sophie Bib ha dit...

Ce fut un plaisir de partager cette année avec vous. Vous pouvez être fiers de ce blog qui est devenu une référence !
En espérant que vous pourrez développer cette relation souhaitée avec les bibliothèques étrangères !
Happy birthday Ampli !

Fonti ha dit...

Diuen que és de ben parit el ser agraït, però jo no ho faig per semblar ben parit... que m'és absolutament igual, ho faig perquè em fa sentir bé.

Vull ser agraït amb els amplis, tots ells autèntics superherois en un món difícil i complex.

Vull ser agraït amb els nostres companys, amics i mestres del nord: Nicolas, Sophie, Catherine, Xavier ... molt sovint sou la nostra benzina ;-)

Vull ser agraït amb vosaltres, els quatre gats que us heu trobat identificats com a musictecaris catalans. Em sento satisfet sabent que aquest bloc serveix per sentir-se acompanyat.

i finalment dir-li al Director Wilkins que aquest post és magnífic i que també ho agraeixo molt ;)

à suivre!

JosepLluísVillanuevaFontanella, Fonti, elfonti, Josep Lluís Musictecari Ampli, el Pep d'Aiguafreda ... i no se quantes tonteries més

Anònim ha dit...

Per molts anys! No perdeu aquesta empenta que teniu i que fa tanta falta. Em descobriu tot un món. Gràcies!

Anònim ha dit...

Thanks for the follow! I also have my own website. Come visit me at
more template Click quick

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...