dijous, 24 d’abril de 2008

Emotiv EPOC, es possible idealitzar la nostra música ?

Estem a prop de materialitzar la nostra música ideal simplement ... sentint-la o pensant-la.

A mida que la neurociència i altres ciències cognitives ens proporcionen més i més coneixement sobre el funcionament del cervell i, per tant, sobre els fonaments de la nostra conducta, la tecnologia ens proporciona enginys capaços de realitzar prodigis impensables fins fa molt poc.

Aquest és el cas de Emotiv EPOC, de la companyia nord-americana Emotiv System, el primer controlador basat en reconeixement neuronal.


Transcribim a continuació part de la notícia apareguda a la revista sobre innovació en tecnologia musical Future Music.

"En principi està programat per a interactuar en video-jocs mitjançant el pensament conscient, les expressions i les emocions que es registren al subconscient, que EPOC analitza i reconeix gràcies a les diferents plataformes de detecció - respectivament amb les suites Cognitiv, Expressiv i Affectiv.
La tecnologia de Emotiv procesa les senyals elèctriques recollides en diferents punts del cervell mitjançant electro-encefalografia no invasiva, de forma que dispara diferents expressions, accions i gestualitat del personatge del video-joc segons les dades recollides.

El seu sistema de detecció analitza unes 30 expressions, emocions i accions diferents. En l'aspecte emocional, EPOC es capaç de reconèixer sensacions d'excitació, meditació, concentració, tensió o frustració. La llista d'expressions afegeixen gestos de de somriure, riure, enuig, por, mirada creuada i entornada, moviment direccional de l'ull i altres ganyotes. I per últim, la base de dades cognitiva llista accions com empenyer, tirar, arrossegar, girar (en sis eixos diferents) i deixar anar.Tot indica que encara haurem d'esperar una mica per aconseguir un sistema cervell-altaveu, però estem impacients per descobrir desenvolupadors que descarreguin el Kit de desenvolupament de software, amb el que serà possible programar l'aplicació que ens permeti "idealitzar" la nostra música.

Aquest és l'enllaç a la demo (en anglès) d'aquest producte.

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...