dilluns, 5 de febrer de 2018

Sense prefix. Guia de l’avantguarda per no perdre’s la Barcelona dels 80


Presentem un recopilatori del fons únic de la maquetoteca, un llegat públic de més de 6000 documents, entre casets, vinils, vídeos BETA, U-Matic, Super 8, CD’s que representa l’underground musical de la ciutat de Barcelona des del anys 80 fins l’actualitat. El fons prové de Transformadors, de La Bàscula, del programa de ràdio La taverna del Llop, d'Interrock, i altres focus d'irradiació musical de la època, com la sala Sidecar. L’inefable periodista Jack Torrance ha seleccionat 11 temes emblemàtics i convocat a bona part dels músics intèrprets. 

La presentació del disc serà el 9 de febrer, a les 19 h. Amb la presència de la gran majoria dels músics participants. 
Així ens ho explica l'artífex de la selecció:

"El fons de la ‘maquetoteca’ de Vapor Vell prové essencialment de tot allò que es va dipositar en el seu moment al Casal Transformadors i a l’Espai la Bàscula. Aquests dos equipaments municipals, que eren en realitat dos Casals Joves, van dinamitzar la vida musical de Barcelona als anys 80 i 90, respectivament. Posteriorment s’hi afegirien donacions com les del projecte Interrock promogut per l’Ajuntament, la Sala Sidecar o de Ràdio 4, que va cedir allò recollit en el seu espai ‘La taverna del llop’, i fins i tot donacions particulars. De fet, a hores d’ara segueixen fent-se. El fons està compost per més de 6000 documents en diversos suports d’àudio (vinil, casset, cd) i vídeo (Betamax, VHS, U-matic, Betacam). La funció original d’aquests documents era del més divers: trobem des de la clàssica maqueta fins autoedicions o edicions privades més o menys elaborades i amb les seves portades; passant per enregistraments de concerts o cintes promocionals de pocs temes que es feien per trobar bolos o per les emissores de ràdio. Els documents dipositats al fons provenen sobre tot de Barcelona i Catalunya, tot i que també hi ha força coses de la resta de l’Estat, i en molta menor mesura de l’estranger.

Donat la quantitat de documents, vam establir alguns criteris per acotar el fons ja que del contrari la mostra podia quedar massa dispersa. Per una banda, criteris de reducció per fer manejable el fons. De l’altre, criteris per mirar d’establir una mena d’argument que servís per articular la selecció. El primer element de tall va ser centrar-ho tot en coses de Barcelona o molt relacionades amb ella, bé perquè es tractava de músics que s’havien instal·lat a la ciutat o perquè sempre n’havien mantingut una estreta relació. Seguidament es va decidir triar coses dels anys 80, de quan començà a constituir-se el fons en el si del Casal Transformadors (i del que bàsicament hem fet servir cassets). I finalment, es va optar per seleccionar músics o grups relacionats amb les diferents tendències avantguardistes que corrien per la ciutat fa 30 anys. Donat que molts dels músics seleccionats encara estan en actiu i encara fan música amb pressupostos semblants als de llavors, això ens permetria obtenir una foto de fa tres dècades i poder-la contrastar amb el present.

Aquest plantejament encara ens permetia fer un altre cosa interessant, que era la possibilitat de veure com i amb quina mesura els músics seleccionats havien deixat petjada en la música local, en músics que anys després també van decidir moure’s dins els terrenys de la música d’avantguarda, ja estigués aquesta arrelada en el jazz i la improvisació, en l’electrònica i l’experimental, o en el rock i el pop més heterodoxos. Perquè, si una cosa es pot afirmar de l’escena avantguardista barcelonina és que des de sempre, amb major o menor grau, han conviscut diferents tendències dins d’ella. Si més no, aquestes tres grans línies sempre han estat presents, i sovint contaminant-se entre elles.

Barcelona és una ciutat a la que li agrada mirar-se a si mateixa. Difícilment trobarem un lloc a on els seus ciutadans debatin tant el seu urbanisme, es preocupin tant de recuperar indrets o elements característics, o examinin allò que es va fer en tal o qual àmbit. Però això és una pulsió cíclica, o sigui que tot d’una es pot capgirar i la gent tornar-se indolent, despreocupada i oblidadissa. Aquesta selecció s’ha fet tenint en compte aquesta dinàmica. Per cert, el subtítol, tot i una mica irònic, també és el nostre humil homenatge a aquells llibres sobre Barcelona que feien Carandell, Huertas Clavería o Martí Gómez."

JACK TORRANCEPassada la sessió inaugural publicarem el disc de forma virtual en aquest bloc.

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...