dissabte, 10 d’octubre de 2009

Cuando el carro echa a andar, los melones se acomodan solos - 1

Amb aquest post volem donar algunes idees sobre possibles objectius per treballar la música a les biblioteques públiques. Ho fem perquè en aquesta època de l'any les biblioteques comencen a redactar els seus plans d’acció per l’any següent. Serà bon moment per recordar les àrees musicals? Serà oportú pensar en alguns objectius per a aquesta àrea, per a difondre aquest art?

A l'AMPLI s’han mostrat i estudiat alguns models teòrics, pràctics (fins i tot tècnics) entorn de la música. Amb aquest impuls i comptant amb una conjuntura propicia -complicitat institucional, recursos materials, motivació del personal...- podríem atrevir-nos a proposar algunes idees per treballar la música a les biblioteques, d’igual forma que es fa amb la literatura.

Us oferirem, doncs, alguns objectius a tall d'exemple. Molts d'ells basats en la il·lusió d'una biblioteca especialitzada en música moderna, la Vapor Vell. Amb ells no busquem establir un canvi total del model de l’àrea de música, sinó que volem suggerir algunes passes per modernitzar l’àrea i impulsar aquest canvi. Com deia la meva àvia, dona d’horta i mercat: cuando el carro echa a andar, los melones se acomodan solos.

Presentació dels objectius
De forma latent hi ha un objectiu genèric: modernitzar les actuals àrees musicals, actualitzar el model de l’àrea perquè respongui als usos i costums actuals de la música. Fa molts anys que es va idear el tipus d'àrea que ara oferim, i és evident que el context la fet envellir. Aquest objectiu ens sembla ja crític per a totes les biblioteques públiques.

Ho podríem intentar a partir dos objectius:

Objectiu 1: Ampliar i difondre la oferta documental especialitzada
Objectiu 2: Generar nous usos i serveis de la música a la biblioteca

Aquests objectius estan íntimament relacionats. Dels dos, el primer és més material. Implica una aposta econòmica i una reestructuració física del centre per permetre el seu creixement. El segon, en canvi, és més innovador i organitzatiu, i sens dubte requerirà un desplegament d’operacions i gestions més original i complex.

En aquest post només desenvoluparem el primer objectiu. La setmana vinent us presentarem i detallarem el segon.

Imatge virtual d' Ulrich Kölle, per a Vapor Vell

Objectiu 1. Ampliar i difondre la oferta documental

Desglossarem els dos objectius exposats anteriorment mitjançant objectius operacionals. Aquestes operacions serien objectius més concrets que servirien per arribar a l’objectiu general.

Les col·leccions musicals actuals de les biblioteques públiques tenen un gran valor: han crescut equilibradament, ponderant els estils i seguint uns criteris de selecció artístics. Val la pena ampliar-les i difondre-les.
Per materialitzar aquest primer objectiu, suggerirem quatre objectius operacionals concrets. Estan plantejats en 1 any, però pensant en el creixement i l’aspecte de la col·lecció pels pròxims 5 anys. Pensar en períodes més llargs, donada la dinàmica canviant del consum de música, no sembla prudent. Aquests són els 4 objectius operacionals que se'n podrien derivar:

Obj. 1.1. Crear una àrea especialitzada diferenciada.
Obj. 1.2. Ampliar i modernitzar el mobiliari per arribar a -per exemple- 20.000 documents.
Obj. 1.3. Crear una àrea de vídeos musicals, per allotjar -és un exemple- 5.000 referències.
Obj. 1.4. Crear una àrea per la maquetoteca i la música local de la ciutat.

A continuació desglossarem cada objectiu operacional en tasques concretes, i tractarem d’explicar en què consistirà cada tasca.Tasques


Obj. 1.1. Crear una àrea especialitzada diferenciada.

Tasca 1. Crear motius musicals que identifiquin l'espai i el tema. Cal que l’usuari, quan entri, vegi clarament que la biblioteca té una àrea ambientada en música. La música, com la lectura, demana un ambient, un context adequat. Parlem de decoració, mobiliari...
Cost possible: dependrà del mobiliari i la decoració que calgui al centre.

Tasca 2. Unificar la imatge institucional entre l’Àrea Musical, el seu portal web i la sala d’actes. Un cop ambientada l’àrea musical caldria que la nova imatge caracteritzés també el conjunt de projeccions virtuals del centre, que esdevingués la imatge institucional de la música a la biblioteca. Això afectaria principalment a la sala d’actes (quan es fessin activitats musicals), i a la web.
Cost: 0 €, els recursos podrien ser principalment interns

Obj. 1.2. Ampliar i modernitzar el mobiliari per arribar a 20.000 documents.

Tasca 3. Compra de mobles d’emmagatzematge de CD’s. Es tractaria d’ampliar el mobiliari, segurament col·lapsat, per permetre el creixement de la col·lecció els pròxims 5 anys. Apostem, encara, pel desenvolupament de la col·lecció física. Caldria demanar un pressupost, encarregar els mobles i instal·lar-los.
Cost: 2.400 € (cada moble costa 800 € i suposem que en calen 3)

Tasca 4. Retolació actualitzada dels mobles. Cada nou moble s’haurà de retolar seguint la nova imatge i la nova distribució. Caldria repensar la classificació i usar una que detallés més els generes (música nacional, grunge, música electrònica...).

Obj. 1.3. Crear una àrea de vídeos musicals, per allotjar 5.000 referències.
Tasca 5. Compra de mobles per al seu emmagatzematge. Per ampliar l’àrea de vídeos musicals (que seria una forta aposta documental) caldrà comprar mobles de prestatgeries frontals. Es tracta de permetre el creixement de la col·lecció els pròxims 5 anys. Tota aquesta tasca es podria fer en paral·lel a la tasca 3.
Cost: 1.600 € (cada moble costa 800 € i suposem que en calen 2)

Tasca 6. Retolació actualitzada dels mobles. Cada nou moble s’haurà de retolar seguint la nova imatge i la nova distribució. Pensem en la possibilitat de la seva exposició i exhibició programada.
Cost: 0 € (estaria inclòs en la tasca 1).


Obj. 1.4. Crear una àrea per la música local de la ciutat.
Tasca 7. Instal·lar la col·lecció local musical i les maquetes (en cas de tenir-ne). en prestatgeries visibles pels usuaris. Documents com les maquetes o aquelles gravacions dels músics més locals no solen tenir espai a la xarxaa virtual, i és un dels possibles camins d'aquestes àrees. S’hauria d’organitzar tota la col·lecció a prestatgeries lliures. Això permetria crear una àrea singular per aquesta col·lecció.
Cost: el del mobiliari.

La setmana vinent suggerirem noves idees per a la redacció dels plans d'acció de les biblioteques públiques en relació a l'àrea musical. Creiem que el pròxim post, vinculat a nous usos i serveis, pot ser ben estimulant. Com sempre, esperem rebre les vostres idees i suggeriments. El bloc és un espai cooperatiu i els professionals de les àrees musicals de les biblioteques públiques catalanes compartim un mateix model que cal fer evolucionar entre tots.


5 comentaris:

Gamby ha dit...

Molt concret i aplicable. Corpus teòric magnífic, un senyor article. Gràcies un cop més Doctor!

Joan Rosebud ha dit...

Great, Director Wilkins!

La música li ha donat molt a la Biblioteca Pública i, per continuar fent-ho, fan falta aquetes eines.

Director Wilkins ha dit...

".-- ...- .-. .----...."

Que, en morse, vol dir: "Gràcies i no us perdeu la segona part, d'aquí dos dies!"

Marta ha dit...

Algunes coses de les que proposes en aquest article són imprescindibles. Per exemple, el tema dels músics locals, sobretot en el cas d'una biblioteca de poble o comarcal, em sembla que ha de ser una aposta de futur immediat.

Gràcies de nou per un pots fantàstic!

mon ha dit...

D'acord amb la Marta pel que fa als musics locals... I sobre el post, pel que fa crear un espai per als fons musical, diferenciat, em sembla genial. Tot és proposar-se les coses, és clar que també és disposar espai i recursos econòmics
gràcies!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...